Que fem

Cercle Bredenc és una societat constituïda en la Vila de Breda des de l’any .1945….., els seus objectius associatius , són essencialment culturals , artístics i recreatius . Segons els seus estatuts: Capitol  I, article 2 : Els fins de l´Associació són procurar per tots els mitjans al seu abast, la realització d´actes culturals, artistics I recreatius per una sana distracció i una millor convivència entre els seus associats.

A fi d´aconseguir els objectius establers, s´organizaran ballades, concers, recitals, audicions de sardanes, festivals infantils, conferènciaes de tipo cultural, representacions teatrals, bibliotecaaixa con qualsevol altre activitat similar a les esmentades que es creguin convenients, dins dels límits de les seves posibilitats i en benefici dels seus associats.

Per tal de realizar les activitats esmentades o d´altres de semblant  naturalesa, el Cercle Bredenc, disposa de la Sala de Ball, Café- Bar i altres dependències.

El la realització d´aquestes activitats en queda exclòs tot ànim de lucre.

El Cercle Bredenc té com a exponent artístic el grup teatral Nit i Dia, el seu elenc artístic es nodreix de la gent de Breda i rodalias, sent alhora un punt de trovada i de relació entre els ciutadans de totes les edats i condició de la vila de Breda ,el seu director és Joaquim Mayugo .

El Cercle Bredenc  esta associat amb la Federació d’Ateneus de Catalunya,  entitat que ens pot oferir suport .

El seu finançament i titularitat , és privativatiu dels socis comptant en aquest moment amb un nombre de 212 titulars. El Cercle Bredenc , també compta amb el suport de l’Ajuntament de Breda , amb una mútua col · laboració en els diferents actes que porten a terme.

Orgànicament esta dirigit per una Junta de govern elegida democràticament  en assemblea general anual de socis , seguint les normes dels seus estatuts.

Activitats  Any 2013:

CARNESTOLTES-CARTELL

Exposició Pessebres  :21 Desembre al 6 de Gener

Lloguer de Sala per Festes  d´Aniversari

Assajos Colla Gegantera i Nit i Dia

 Gener

Dies 1 Patge i 5 Reis Mags

Febrer

Dies 2 i 3 Espectacle  Nit i Dia

Dies 10 i 11 Carnestoltes

Dia 23 Festa U9 7Kou

Març

Dia 2 Festa Eloi

Dia 9 Sopar Dones de Breda

Dia 22 Assemble Ordinària de Socis

Abril

Dia 9 Sopar Nit i Dia

Dia 12 Escola Montseny

Dia 14 Aplec Colla Sardanista

Dies 20 i 21 Festa de l´Ajust

Dia 27 Festival de Dansa

Maig 

Dia 5 Homenatge  Vellessa

Dia 11 Festa 25 Anyns U9 7Kou

Juny 

Dia 15 Escola de Música

Dia 30 Espectacle Nit i Dia

Juliol

Dia 13 Revetlla D´Estiu

Dies 19 i 20 Concerts Músics a l´Abadia

Septembre

Dies 7,8 i 9 Festa Major

Dia 14 Festa de Butifarra

Octubre

Dia 12 Sopar II Fira de l´Olla

Novembre

Dia 2 Castanyada

Dies 15,16 i 17 Festa U9 7 Kou+Erc

Dia 29 Sopar Nit i Dia

Desembre 

Dia 13 Ampa

Dia 20 Nadales de l´Escola

Dia 21 Concert de Nadal de l´Escola

Dia 22 Caga Tió de l´Ubic

Activitats  Any 2014:

img120   img140        img137   img136       Concert St Esteve    img156